laserdisc-io / fs2-aws   5.1.0

MIT License GitHub

fs2 utilities to interact with AWS

Scala versions: 2.12 2.13 3.x

fs2-aws 0.1.0


Group ID:
io.github.dmateusp
Artifact ID:
fs2-aws_2.12
Version:
0.1.0
Release Date:
Nov 2, 2018
Licenses:
MIT
Files:

libraryDependencies += "io.github.dmateusp" %% "fs2-aws" % "0.1.0"

Mill build tool

ivy"io.github.dmateusp::fs2-aws:0.1.0"

Scala CLI

//> using lib "io.github.dmateusp::fs2-aws:0.1.0"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.github.dmateusp::fs2-aws:0.1.0`

<dependency>
  <groupId>io.github.dmateusp</groupId>
  <artifactId>fs2-aws_2.12</artifactId>
  <version>0.1.0</version>
</dependency>

compile group: 'io.github.dmateusp', name: 'fs2-aws_2.12', version: '0.1.0'