zio / izumi-reflect   2.3.10

Website GitHub

TypeTag without scala-reflect. Supports Scala 2 and Scala 3.

Scala versions: 3.x 2.13 2.12 2.11
Scala.js versions: 1.x
Scala Native versions: 0.5

Latest version

[![izumi-reflect Scala version support](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect/latest.svg)](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect)

JVM badge

[![izumi-reflect Scala version support](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect)

Scala.js 1.x badge

[![izumi-reflect Scala version support](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect/latest-by-scala-version.svg?platform=sjs1)](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect)

Scala.js 0.6 badge

[![izumi-reflect Scala version support](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect/latest-by-scala-version.svg?platform=sjs0.6)](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect)

Scala Native 0.5 badge

[![izumi-reflect Scala version support](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect/latest-by-scala-version.svg?platform=native0.5)](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect)

Scala Native 0.4 badge

[![izumi-reflect Scala version support](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect/latest-by-scala-version.svg?platform=native0.4)](https://index.scala-lang.org/zio/izumi-reflect/izumi-reflect)