waylayio / kairosdb-scala   6.0.0

MIT License GitHub

Scala KairosDB driver

Scala versions: 2.13 2.12

Latest version

[![kairosdb-scala Scala version support](https://index.scala-lang.org/waylayio/kairosdb-scala/kairosdb-scala/latest.svg)](https://index.scala-lang.org/waylayio/kairosdb-scala/kairosdb-scala)

JVM badge

[![kairosdb-scala Scala version support](https://index.scala-lang.org/waylayio/kairosdb-scala/kairosdb-scala/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index.scala-lang.org/waylayio/kairosdb-scala/kairosdb-scala)