laserdisc-io / fs2-aws   6.1.2

MIT License GitHub

fs2 utilities to interact with AWS

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

fs2-aws-ciris 3.1.1


Group ID:
io.laserdisc
Artifact ID:
fs2-aws-ciris_2.13
Version:
3.1.1
Release Date:
May 5, 2021
Licenses:
MIT
Files:

libraryDependencies += "io.laserdisc" %% "fs2-aws-ciris" % "3.1.1"

Mill build tool

ivy"io.laserdisc::fs2-aws-ciris:3.1.1"

Scala CLI

//> using dep "io.laserdisc::fs2-aws-ciris:3.1.1"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.laserdisc::fs2-aws-ciris:3.1.1`

<dependency>
  <groupId>io.laserdisc</groupId>
  <artifactId>fs2-aws-ciris_2.13</artifactId>
  <version>3.1.1</version>
</dependency>

compile group: 'io.laserdisc', name: 'fs2-aws-ciris_2.13', version: '3.1.1'