incatools / whelk   1.1.2

BSD 3-clause "New" or "Revised" License GitHub

Whelk is an OWL EL reasoner

Scala versions: 2.13
Scala.js versions: 1.x
Scala Native versions: 0.4

Latest version

[![whelk Scala version support](https://index.scala-lang.org/incatools/whelk/whelk/latest.svg)](https://index.scala-lang.org/incatools/whelk/whelk)

JVM badge

[![whelk Scala version support](https://index.scala-lang.org/incatools/whelk/whelk/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index.scala-lang.org/incatools/whelk/whelk)

Scala.js 1.x badge

[![whelk Scala version support](https://index.scala-lang.org/incatools/whelk/whelk/latest-by-scala-version.svg?platform=sjs1)](https://index.scala-lang.org/incatools/whelk/whelk)

Scala Native 0.4 badge

[![whelk Scala version support](https://index.scala-lang.org/incatools/whelk/whelk/latest-by-scala-version.svg?platform=native0.4)](https://index.scala-lang.org/incatools/whelk/whelk)