ilya-epifanov / akka-dns   2.4.2

Apache License 2.0 GitHub

Asynchronous DNS resolver for Akka

Scala versions: 2.12 2.11

Latest version

[![akka-dns Scala version support](https://index.scala-lang.org/ilya-epifanov/akka-dns/akka-dns/latest.svg)](https://index.scala-lang.org/ilya-epifanov/akka-dns/akka-dns)

JVM badge

[![akka-dns Scala version support](https://index.scala-lang.org/ilya-epifanov/akka-dns/akka-dns/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index.scala-lang.org/ilya-epifanov/akka-dns/akka-dns)