zio-mesh / zio-aws-s3   0.4.13

Apache License 2.0 GitHub

ZIO integration with AWS S3 SDK

Scala versions: 2.12 2.13

zio-aws-s3 0.4.12


Group ID:
io.github.neurodyne
Artifact ID:
zio-aws-s3_2.13
Version:
0.4.12
Release Date:
Mar 16, 2020
Licenses:
Files:

libraryDependencies += "io.github.neurodyne" %% "zio-aws-s3" % "0.4.12"

Mill build tool

ivy"io.github.neurodyne::zio-aws-s3:0.4.12"

Scala CLI

//> using lib "io.github.neurodyne::zio-aws-s3:0.4.12"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.github.neurodyne::zio-aws-s3:0.4.12`

<dependency>
  <groupId>io.github.neurodyne</groupId>
  <artifactId>zio-aws-s3_2.13</artifactId>
  <version>0.4.12</version>
</dependency>

compile group: 'io.github.neurodyne', name: 'zio-aws-s3_2.13', version: '0.4.12'