Low level ZIO interface for the full AWS

zio-aws-http4s 3.17.8.5


Group ID:
io.github.vigoo
Artifact ID:
zio-aws-http4s_2.13
Version:
3.17.8.5
Release Date:
Aug 1, 2021
Licenses:
Files:

libraryDependencies += "io.github.vigoo" %% "zio-aws-http4s" % "3.17.8.5"

Mill build tool

ivy"io.github.vigoo::zio-aws-http4s:3.17.8.5"

Scala CLI

//> using lib "io.github.vigoo::zio-aws-http4s:3.17.8.5"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.github.vigoo::zio-aws-http4s:3.17.8.5`

<dependency>
  <groupId>io.github.vigoo</groupId>
  <artifactId>zio-aws-http4s_2.13</artifactId>
  <version>3.17.8.5</version>
</dependency>

compile group: 'io.github.vigoo', name: 'zio-aws-http4s_2.13', version: '3.17.8.5'