Low level ZIO interface for the full AWS

zio-aws-http4s 2.14.3.0


Group ID:
io.github.vigoo
Artifact ID:
zio-aws-http4s_2.13
Version:
2.14.3.0
Release Date:
Aug 24, 2020
Licenses:
Files:

libraryDependencies += "io.github.vigoo" %% "zio-aws-http4s" % "2.14.3.0"

Mill build tool

ivy"io.github.vigoo::zio-aws-http4s:2.14.3.0"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.github.vigoo::zio-aws-http4s:2.14.3.0`

<dependency>
  <groupId>io.github.vigoo</groupId>
  <artifactId>zio-aws-http4s_2.13</artifactId>
  <version>2.14.3.0</version>
</dependency>

compile group: 'io.github.vigoo', name: 'zio-aws-http4s_2.13', version: '2.14.3.0'