Low level ZIO interface for the full AWS

zio-aws-core 3.16.18.3


Group ID:
io.github.vigoo
Artifact ID:
zio-aws-core_2.13
Version:
3.16.18.3
Release Date:
Mar 17, 2021
Licenses:
Files:

libraryDependencies += "io.github.vigoo" %% "zio-aws-core" % "3.16.18.3"

Mill build tool

ivy"io.github.vigoo::zio-aws-core:3.16.18.3"

Scala CLI

//> using lib io.github.vigoo::zio-aws-core:3.16.18.3

Ammonite REPL

import $ivy.`io.github.vigoo::zio-aws-core:3.16.18.3`

<dependency>
  <groupId>io.github.vigoo</groupId>
  <artifactId>zio-aws-core_2.13</artifactId>
  <version>3.16.18.3</version>
</dependency>

compile group: 'io.github.vigoo', name: 'zio-aws-core_2.13', version: '3.16.18.3'