laserdisc-io / fs2-aws   5.1.0

MIT License GitHub

fs2 utilities to interact with AWS

Scala versions: 2.12 2.13 3.x

fs2-aws-dynamodb 3.1.0


Group ID:
io.laserdisc
Artifact ID:
fs2-aws-dynamodb_2.13
Version:
3.1.0
Release Date:
Apr 28, 2021
Licenses:
MIT
Files:

libraryDependencies += "io.laserdisc" %% "fs2-aws-dynamodb" % "3.1.0"

Mill build tool

ivy"io.laserdisc::fs2-aws-dynamodb:3.1.0"

Scala CLI

//> using lib "io.laserdisc::fs2-aws-dynamodb:3.1.0"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.laserdisc::fs2-aws-dynamodb:3.1.0`

<dependency>
  <groupId>io.laserdisc</groupId>
  <artifactId>fs2-aws-dynamodb_2.13</artifactId>
  <version>3.1.0</version>
</dependency>

compile group: 'io.laserdisc', name: 'fs2-aws-dynamodb_2.13', version: '3.1.0'