lambdasawa / rga4s

Riot Games API client for Scala

Version Matrix

rga4s

Riot Games API client for Scala

Features

 • champion-mastery-v3
 • champion-v3
 • league-v3
 • lol-static-data-v3
 • lol-status-v3
 • match-v3
 • spectator-v3
 • summoner-v3
 • third-party-code-v3
 • tournament-stub-v3
 • tournament-v3