imaxmelnyk / openai-scala   0.3.0

MIT License GitHub

OpenAI Scala Client

Scala versions: 3.x 2.13 2.12
4 versions found for openai-scala