es-meta / esmeta   0.1.0

BSD 3-clause "New" or "Revised" License GitHub

ECMAScript Specification (ECMA-262) Metalanguage

Scala versions: 3.x

esmeta 0.1.0


Group ID:
io.github.es-meta
Artifact ID:
esmeta_3
Version:
0.1.0
Release Date:
Aug 8, 2022
Licenses:
Files:

libraryDependencies += "io.github.es-meta" %% "esmeta" % "0.1.0"

Mill build tool

ivy"io.github.es-meta::esmeta:0.1.0"

Scala CLI

//> using dep "io.github.es-meta::esmeta:0.1.0"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.github.es-meta::esmeta:0.1.0`

<dependency>
  <groupId>io.github.es-meta</groupId>
  <artifactId>esmeta_3</artifactId>
  <version>0.1.0</version>
</dependency>

compile group: 'io.github.es-meta', name: 'esmeta_3', version: '0.1.0'