dwolla / epimetheus-server   7.1.0

MIT License GitHub

Easily add Prometheus metrics to your cats-effect application

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

epimetheus-server-root 7.1.0


Group ID:
com.dwolla
Artifact ID:
epimetheus-server-root_2.12
Version:
7.1.0
Release Date:
Nov 8, 2022
Licenses:
MIT
Files:

libraryDependencies += "com.dwolla" %% "epimetheus-server-root" % "7.1.0"

Mill build tool

ivy"com.dwolla::epimetheus-server-root:7.1.0"

Scala CLI

//> using dep "com.dwolla::epimetheus-server-root:7.1.0"

Ammonite REPL

import $ivy.`com.dwolla::epimetheus-server-root:7.1.0`

<dependency>
  <groupId>com.dwolla</groupId>
  <artifactId>epimetheus-server-root_2.12</artifactId>
  <version>7.1.0</version>
</dependency>

compile group: 'com.dwolla', name: 'epimetheus-server-root_2.12', version: '7.1.0'